Powrót do strony

Dodawanie adminów w AmxModX

Artykuł dotyczy dodawania adminów w kontekście modyfikacji AmxModX. Dowiesz się w nim jak dodawać adminów, jakie są sposoby dodawania oraz przydzielania im uprawnień (tzw. flag).

Dodawanie adminów - AmxModX

Wszystkie operacje związane z dodawaniem adminów dotyczą jednego pliku konfiguracyjnego users.ini. Znajduje się on w katalogu:

Wchodzimy na FTP naszego serwera do katalogu:

cstrike -> addons -> amxmodx -> configs

Edytujemy plik users.ini

Zanim dodamy admina opiszę trzy sposoby dodawania.

1. SteamID

Pierwszy sposób dodawania adminów to SteamID. Osoba, która chce otrzymać admina musi podać swój SteamID. Można go wyświetlić w konsoli podczas gry komendą:

status

SteamID składa się z ciągu znaków: STEAM_X:X:XXXXXX, np. STEAM_0:0:123456

Aby dodać admina na SteamID używamy następującego schematu:

"STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"

Gdzie zamiast STEAM_0:0:123456 wpisujemy prawidłowy SteamID administratora.

2. Adres IP

Drugi sposób to adres IP. Swój adres IP można sprawdzić na stronie twojeip.wp.pl.

Dodając admina na IP należy pamiętać, że adres musi być stały i żadna inna osoba grająca na serwerze nie może mieć takiego adresu. W przypadku gdy IP jest zmienne admin oczywiście nie zadziała przy kolejnej zmianie adresu. Jeżeli natomiast adres będzie posiadała również inna osoba, grająca na serwerze może zdobyć uprawnienia administracyjne.

Aby dodać admina na adres IP używamy następującego schematu:

"123.456.7.89" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de"

Gdzie 123.456.7.89 zamieniamy na poprawny adres IP administratora.

3. Nick + hasło

Ostatnim sposobem jest admin na nick + hasło. Aby administrator otrzymał uprawnienia musi posiadać prawidłowy nick ustalony w users.ini oraz ustawione hasło administratora w postaci wartości komendy setinfo _pw.

Ustalamy nick oraz hasło administratora i korzystamy z następującego schematu:

"nick" "hasło" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"

Gdzie ustalamy nick administratora oraz hasło, którego będzie używał do logowania.

Aby otrzymać uprawnienia, przed wejściem na serwer administrator musi wpisać w konsoli następującą komendę:

setinfo _pw "hasło"

Wpisując oczywiście poprawne hasło admina.

Aby nie robić tego za każdym razem można w/w komendę ustalić w swoim userconfig.cfg. W tym celu wchodzimy do katalogu cstrike lub cstrike_polish na naszym dysku lokalnym. Katalog ~\Steam\steamapps\<user>\counter-strike\.

Jeżeli w katalogu cstrike nie ma userconfig.cfg można go stworzyć. Robimy kopię istniejącego pliku config.cfg i zamieniamy jego nazwę na userconfig. Następnie usuwamy jego całą zawartość i wpisujemy:

setinfo _pw "hasło"

Dodawanie

Poznaliśmy zatem trzy sposoby dodawania admina:

"STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"		; sposób na steamid
"123.456.7.89" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de"			; sposób na adres ip
"nick" "hasło" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"			; sposób na nick + hasło

W każdym z powyższych schematów mamy zatem kolejno sposób dodawania admina {steamid|ip|nick}, następnie hasło, flagi uprawnień i flagi konta.

Spis uprawnień:

a - nietykalność (odporny na komendy AMX-a typu kick, slap lub ban.)
b - rezerwacja (może korzystać z zarezerwowanych slotów)
c - amx_kick
d - amx_ban i amx_unban
e - amx_slay i amx_slap
f - amx_map
g - amx_cvar (nie wszystkie komendy są dostępne)
h - amx_cfg
i - amx_chat oraz inne komendy chatu
j - amx_vote oraz inne komendy głosowania
k - dostęp do sv_password (poprzez komendę amx_cvar)
l - dostęp do amx_rcon oraz rcon_password (poprzez komendę amx_cvar)
m - dodatkowy poziom A (dla dodatkowych pluginów)
n - dodatkowy poziom B
o - dodatkowy poziom C
p - dodatkowy poziom D
q - dodatkowy poziom E
r - dodatkowy poziom F
s - dodatkowy poziom G
t - dodatkowy poziom H
u - dostęp do menu
z - zwykły gracz

Spis flag konta

a - odłącz użytkownika w przypadku błędnego lub braku hasła
b - tag klanowy
c - steamid
d - adres ip
e - hasło nie jest sprawdzane (tylko nick/ip/steamid) 
Zatem analizując pierwszy sposób:

"STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"

"steamid" "hasło" "uprawnienia" "flagi"

Widzimy, ze osoba posiada uprawnienia od a (nietykalność) do u (dostęp do menu) oraz flagi c (steamid) i e (brak hasła). Wszystko jest więc dość przejrzyste.

Należy pamiętac, że każdy wpis w users.ini poprzedzony średnikiem " ; " to komentarz i nie jest czytany przez silnik serwera gry dlatego nasze wpisy nie poprzedzamy średnikiem. Każdy wpis ze średnikiem nie będzie działał.

© by c0m4r. Uszanuj moją pracę. Powyższy artykuł jest chroniony prawem autorskim jako własność intelektualna właściciela serwisu. Kopiowanie powyższego artykułu bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Do góry